Onze Ethiek

Onze Ethiek | Hellema Chocolade

neutraal

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door Hellema Chocolade B.V.

Ook wij zijn ons bewust van de rol die wij spelen binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hoewel onze mogelijkheden als kleine organisatie natuurlijk niet onbeperkt zijn.
Een van onze doelen is dan ook de milieubelasting van onze productie zo laag mogelijk te houden en daar waar mogelijk nog verder te verlagen. Hier zijn wij ons al jaren van bewust en binnen onze bedrijfsvoering is dit al jaren beleid. Zo is ons bedrijfspand optimaal geïsoleerd en wordt energie-arme verlichting toegepast. Sinds augustus 2010 wordt regenwater direct afgevoerd naar het oppervlaktewater, zodat dit relatief schone water niet nodeloos gezuiverd wordt. Verder optimaliseren wij onze afvalstroom; papier/karton, plastic etc. worden gescheiden verzameld en afgevoerd, wat tot resultaat heeft dat wij niet meer restafval hebben dan een gemiddeld huishouden.

Hellema Chocolade ondersteund enkele regionale en nationale organisaties die zich inzetten voor gehandicapten en enkele culturele verenigingen op het gebied van toneel, muziek en sport. Dit kan d.m.v. giften maar ook door acties op het gebied van een verkoopactie ten bate van de clubkas. Sinds 2007 sponsoren wij het werk van JipsGoedeDoelen en WarChild door de jaarlijkse chocoladeletteractie. Zie ook www.jipsgoededoelen.nl.

In 2010 startten wij met het gebruik van zogenaamde "eerlijke chocolade"; op aanvraag maken wij de gewenste producten van UTZ CERTIFIED chocolade. De cacaobonen voor deze chocolade worden gekocht van boeren en coöperaties die door de UTZ-organisatie worden ondersteund in hun bedrijfsvoering d.m.v. voorlichting, scholing en een gegarandeerde prijsstelling. Hierdoor wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd en wordt de kwaliteit van de cacao en de opbrengst per hectare verhoogd en wordt ontbossing tegengegaan. Ook wordt kinderarbeid en slavernij teruggebracht. Zie voor meer en uitgebreide informatie www.utzcertified.org. Ons doel is geleidelijk over te gaan naar verwerking van enkel "eerlijke chocolade".